Screening/pre-employment onderzoek

Betrouwbaar personeel vormt meestal de belangrijke basis voor een onderneming. Deze betrouwbaarheid geldt met name vaak voor medewerkers die een vooraanstaande of vertrouwelijke positie vervullen. Indien een pre- employment screening wordt uitgevoerd door  Riscon wordt duidelijker hoe het zit met de integriteit en benodigde kwalificaties/eigenschappen waarover de potentiële medewerker voor de specifieke functie dient te beschikken.

Een uitgebreide controle omtrent de achtergrond van de nieuwe medewerker(ster) kan dure procedures voorkomen als achteraf blijkt dat de betrokkene niet blijkt te zijn zoals hij/zij zich voordeed in de advertentie of presentatie. In onze praktijk valt doorgaans ongeveer 30% af op grond van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Soms wordt bijvoorbeeld vergeten dat de sollicitant op staande voet is ontslagen. Diploma's worden tegenwoordig gemakkelijk vervalst. 

Copyright 2015 Riscon | Realisatie: Webdesignkampioen